top of page

Klachten

Bij Zenzibelle is het leveren van hoogwaardige zorg, waarbij elk aspect van de dienstverlening met grote zorgvuldigheid wordt georganiseerd, van groot belang. Als cliënt is het belangrijk om eventuele ontevredenheid met uw behandeling te bespreken. Uw huidtherapeut is mogelijk niet op de hoogte van uw ontevredenheid en de redenen daarachter, wat soms tot misverstanden kan leiden. Wij moedigen een open gesprek aan, omdat dit vaak al leidt tot een passende oplossing.

Het is van essentieel belang om te benadrukken dat volgens onze algemene voorwaarden cliënten eerst contact met ons moeten opnemen voordat zij een formele klacht indienen. Dit biedt ons de gelegenheid om de kwestie te begrijpen, te onderzoeken en, indien mogelijk, te verhelpen, voordat de formele klachtenprocedure wordt gestart.

Klachtenprocedure:

Indien een gesprek met uw huidtherapeut geen bevredigende oplossing biedt, of als er gegronde redenen zijn om geen gesprek aan te gaan, staat de klachtenprocedure tot uw beschikking. De Klachten- en Geschillenregeling Paramedici voorziet in een onafhankelijke klachtenfunctionaris, die u in dit proces zal begeleiden. U kunt hiervoor gebruikmaken van ons online klachtenformulier via de bijgevoegde link.

 

http://www.klachtenloketparamedici.nl/

Mocht u verdere vragen hebben of hulp nodig hebben bij het invullen van het formulier, dan kunt u altijd contact opnemen met Zenzibelle of het klachtenloket. Voor een gedetailleerde beschrijving van de procedure verwijzen wij u graag naar de website.

Verzending binnen twee werkdagen | Gratis verzending vanaf €75

bottom of page